Over ons / About us


Wat is een Hanjie ofte wel een Japanse Puzzel?

Een hanjie is een puzzel die in de kantlijn aangeeft hoeveel aaneengesloten vakjes je per kleur moet inkleuren. Maar je weet niet waar de blanco vlakjes – zonder kleur dus – moeten komen. Dat is het lastige.

Je kan ook niet zomaar wat invullen. De kleurenrijtjes van links naar rechts (= horizontaal) en van boven naar beneden (= verticaal) moeten wel met elkaar overeenkomen. Kleur daarom alleen een vakje in als er zowel links als boven een getal in dezelfde kleur staat.

Is het moeilijk?

Ja en nee. Begin met wat je zeker weet. Als alle vlakjes opgeteld geen ruimte overlaten voor blanco vlakjes, dan weet je zeker hoe die ene lijn moet worden ingevuld. Hetzelfde geldt voor een enkel vlakje in een afwijkende kleur. Vaak een oog (tip!) vooral als het een zwart vlakje is.

Tussen rijtjes van verschillende kleuren kunnen één of meer blanco vlakjes voorkomen, maar dat hoeft niet per se.

Als je er echt niet uitkomt, klik dan op het “ezelsoor” dat de oplossing tevoorschijn haalt. Wel eerst een beetje je best doen he! :-)

N.B.: zie voor meer info desnoods hier

Contact

Als je denkt dat er een fout in één van de puzzels zit, of als je een andere suggestie hebt, dan kan je altijd een mailtje sturen.

What is a Hanjie or Nonogram?

A hanjie is a grid puzzle; the clues in the margin show how many boxes in a row you should paint in the same colour. However, you still have to figure out where the blanks go. That’s the hard part.

Also, you can’t just paint the colours at will. The left-to-right (= horizontal) rows and the top-to-bottom (= vertical) columns have to match. So you can only paint a box if there’s a number showing in the same colour in both the left and the top margin.

Is it difficult?

Yes and no. Start with the obvious bits. If all the coloured boxes combined leave no room for blanks, then you’ll know what that row or column is going to look like. The same goes for single boxes in a distinctive colour. These are often “eyes” (hint!), especially if they’re black.

There may be blanks in-between groups of the same colour, but then again there might not be.

If you’re really at a loss, then click on the little page curl that reveals the solution. Make sure you try first eh! No cheating… :-)

Note: see also this diagram showing how hanjies work.

Contact

If you believe one of the puzzles is flawed, or if you have another suggestion or remark, then you can always shoot us an email.

 
 

Featured • • Comments Off